0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

Skogsmaskinförarutbildningar och kurser inom skogsmaskiner

Skogstekniska erbjuder en heltäckande utbud av skogsmaskinsutbildningar, bland annat utbildningar för skogsmaskinsentreprenörer, skogsmaskinsförare, arbetsledare, tekniker och mekaniker. Vi har sedan 1991 utbildat inom det mekaniserade skogsbruket och är idag ledande i Sverige på området. Hos oss får ni bland annat kunskaperna att köra och hantera skogsmaskin, driva avverkningsföretag samt effektivisera skogsproduktionen eller slutavverkningen.

Skogsbrukstekniker är en yrkeshögskoleutbildning på 300 YH p och ger kunskaper både inom ekonomi och arbetsledning av skogsföretag. Få kompetenserna att starta och driva ett avverkning-/skogsvårdsföretag, förman/arbetsledare eller jobba som maskinförare.

Servicetekniker är en yrkeshögskoleutbildning på 300 YH p (varav 80 poäng är LiA). Detta är en utbildning för din som vill bli skogsmaskinsmekaniker alternativt entreprenad och jordbruksmaskiner i verkstad och ute i fält.

En grundläggande skogsmaskinförarutbildning på 8-10 veckor i maskinell avverkning och gallring (skördning och skotning) – både praktiskt och teoretiskt. Utbildningen inkluderar de certifikat som gäller PEFC/FSC certifiering.

RECO, eller Rational Efficient Cost Optimization, är en utbildning för skogsmaskinsentreprenörer och för deras förare. Syftet med kursen är att effektivisera produktiviteten och samtidigt leverera en högkvalitativ skördning, skotning eller markberedning.

Gallringsteknik

Grundläggande skogsmaskinsutbildning i gallring med både teoretiska och praktiska delar. Lär dig hur man planerar gallringsbestånd, stickvägsavstånd, stickvägsbredder, biologin i gallring, skadeuppföljning samt kör och arbetsteknik. Utbildningen innefattar även hur man använder ett relaskop, gör gallringsuttag och provytor.

SilviA 7 är ett administrations program för att tillgodose dagens apteringsdatorer i tillverkarnas olika maskiner. I denna skogsmaskinsutbildning lär du dig hantering av värdeprislistor, fördelningslistor, justering av apteringsinstruktioner, analyserar produktionsutfall, driftdata och kalibrering.

Utbildning i dataklave och maskinkalibrering, kursen innehåller både teoretiska samt praktiska moment i skogen. Efter kursslut har du de kunskaper som krävs för att tillgodose skogsbolagens och markägarens krav på en korrekt längd och diametermätning.

El och hydrualik

Det genomgripande målet för kursen är att ge kursdeltagarna fördjupade
kunskaper i elteknikens och hydraulikens grunder samt att känna till olika el- och hydraulsystem som finns på dagens fordon och maskiner.

Mät och styrsystem

Skogstekniska erbjuder specialutbildning på Timbermatic mätsystem, TMC-styrsystem, DASA, m.fl. Kursprogrammet innefattar felsökning, förargenomgångar, servicegenomgångar, inställning av styrdator & apteringsdator samt kalibreringsrutiner. Genomgång på maskinen hos er, alternativt i Alfta, efter önskemål.

GROT-anpassning

GROT (grenar och toppar) är ett bioenergi sortiment som tas ut i samband med slutavverkning. Att tillreda GROT är inte komplicerat, men det kräver en god planering. GROT-anpassning är en skogsmaskinsutbildning som innefattar planering, tillredning och transportering av GROT.

Vård av skärutrustning

Målet med denna skogsmaskinsutbildning är att förstå innebörden och vikten av att åtgärda eller byta skördarens skärutrustning, svärd, kedja och drivhjul i tid. Kursprogrammets innehåll är bland annat skötsel och vård, kassation, slitage, renovering, slipning, drivhjul och ekonomi.