0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se
Motorsagsutbildning Utanfor Skogstekniska
Motorsagsutbildning-utanfor-skogstekniska
Motorsagskorkort-teori-ab-i-klassrummet
Motorsagskorkort-a-grunder
Motorsagskorkort-b-grund-fallning-av-tall
Motorsagskorkort-c-stormfalld-skog
Motorsags-s-stormfallda-trad
Motorsag-d-utbildning-linjearbete
Motorsag-e-skylift
Motorsagsutbildning-f-raddningstjanst
Motorsagskorkort-i-industri
Motorsag-v-vaghallning-trad
Motorsagsutbildning Utanfor SkogstekniskaMotorsagskorkort Teori Ab I KlassrummetMotorsagskorkort A GrunderMotorsagskorkort B Grund Fallning Av TallMotorsagskorkort C Stormfalld SkogMotorsags S Stormfallda TradMotorsag D Utbildning LinjearbeteMotorsag E SkyliftMotorsagsutbildning F RaddningstjanstMotorsagskorkort I IndustriMotorsag V Vaghallning Trad

Motorsågsutbildning - För säker hantering av motorsåg

I Sverige finns enligt lag ett utbildningskrav vid användning av motorsåg inom yrket. Om du eller dina anställa yrkesmässigt utövar arbete med en motorsåg krävs ett motorsågskörkort. Det finns flera olika körkortsklasser för motorsågskörkort och det gäller att ha korrekt utbildning för det arbete man utför.

I dom första kurserna (Motorsåg A och B) lär man sig hantera motorsåg på ett säkert sätt och grundläggande trädfällning. Det finns även mer avancerade motorsågskurser, som exempelvis Motorsåg C – Trädfällning avancerad eller Motorsåg D – Röjning och fällning vid ledningsgator och järnvägar.

Vi på Skogstekniska erbjuder utbildning för motorsågskörkort året runt. Flera av våra utbildningar körs löpande men vi har även möjlighet att skräddarsy kurser vid gruppbokningar och även ta utbildningen till er.

Utbildningsort

Alfta, Hälsingland eller hos er

Omfattning

1-3 dagar beroende på kurs. Läs mer

Pris

Kontakta oss för offert

Alla motorsågskurser

Kursen skall ge dig de grundläggande baskunskaper om hur du använder motorsågen på ett säkert sätt, vid vedkapning samt sågning vid byggnationer i rent trä. Läs mer

Kursen skall ge dig de kunskaper och färdigheter utöver A, för motorsågs användning vid normalt skogsarbete. Som fällning av träd, hur du kvistar på ett säkert sätt, samt vid upparbetning av stammar. Läs mer

Den här kursen behandlar arbeten med svåra och riskfyllda arbeten, fällning av svåra träd, fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd. Läs mer

Motorsåg Klass S - Skadade träd

Fällning och röjning av framåtlutande och fastfällda skadade träd som skadats genom vindfällning och snöbrott.

Motorsåg Klass D - Linjearbete

Röjning och fällning vid ledningsgator och järnvägar. Förkunskapskrav gäller A-B-C-kort. Kursen riktar sig till linjearbetare.

Motorsåg Klass E - Skylift

Utbildningen skall ge specialkunskaper utöver nivå AB för att på ett säkert sätt använda motorsåg och handsåg vid träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform.

Motorsåg Klass F - Räddningstjänst

En utbildning anpassad för kunna arbeta inom räddningstjänsten med motorsågning. Sågning med hårdmetallkedja eller räddningskap, röjning av stammar i spänning och dokumentation av arbetsplats.

Motorsåg Klass I - Industri

Utbildningen ger specialkunskaper att på ett säkert sätt använda motorsåg och handredskap för att lossa stockar eller virke som hamnat i spänn i olika typer av transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin.

Motorsåg Klass V - Väghållning

Lär dig hur man använder motorsåg vid riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd, exempelvis svårt fastfällda träd eller fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänning tillvaratagande av vindfällda träd.

Skogstekniska utfärdar även röjsågskörkort. Röjsågskörkort är en utbildning där du lär dig om säker hantering av röjsåg, gräsröjning och röjning inom skogen. Läs mer

Teoretiska delar

Dom teoretiska delarna i utbildningen utförs i våra lokaler i Alfta, Hälsingland. Vid gruppbokningar där vi åker ut till er tillhandahålles utbildningslokaler av er.

Praktiska delar

Dom praktiska delarna av utbildningen utförs i skogen eller på några av våra utbildningsstationer i Hälsingland. Vid gruppbokningar där vi åker ut till er ansvarar ni för att en skog finns med möjlighet att utföra dom praktiska moment som utbildningen kräver.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad. Registrering- och certifieringen registreras till Säker Skog.

Omfattning - Kursdagar

Klass AMotorsågning1 dag
Klass BTrädfällning, grund2 dagar
Klass A+BMotorsågning och trädfällning3 dagar
Klass CTrädfällning, avancerad3 dagar
Klass SSkadade träd1 dag
Klass DLinjearbete1 dag
Klass ESkylift1 dag
Klass FRäddningstjänst1 dag
Klass IIndustri1 dag
Klass FVäghållning1 dag

Övrig information

Vanliga frågor om motorsågskörkort

Vad krävs det för förkunskaper?

Förkunskaper som krävs för respektive motorsågsklass

Motorsåg A
– Ingen förkunskap krävs.

Motorsåg B
– A-kort krävs

Motorsåg C
– A+B-kort
– 80 timmar praktik.

Motorsåg S
– A+B-kort
– 80 timmar praktik.

Motorsåg D
– A+B kort
– C-kort eller S-kort
– Godkänd ESA-röj utbildning. Skogstekniska tillhandahåller utbildning i ESA-röj. 

Motorsåg E
– A+B kort
– Godkänd liftutbildning

Motorsåg F
– A eller A+B kort
– Höghöjdsutbildning eller godkänd liftutbildning

Motorsåg I
– A kort

Motorsåg V
– A kort

Hur gammal ska man vara för att ta motorsågskörkort?

Ålder bör vara 18 år, men det går att ta motorsågsutbildning redan vid 16 år förutsatt att man är fysiskt och psykiskt mogen. För att arbeta ensam med motorsåg måste man vara 18 år.

Vad händer om jag inte tar motorsågskörkort?

Sedan den 1:a januari 2015  kan du få 10 000 kr i böter om du arbetar med motorsåg inom yrket utan motorsågskörkort.

Länkar