0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se
Miljöhänsyn
Miljöhänsyn
Miljohansyn-praktiskt-test-i-skogen
Gront-kort-skogen-timmer
MiljöhänsynMiljohansyn Praktiskt Test I SkogenGront Kort Skogen Timmer

Utbildning i Natur och kulturhänsyn

Natur och kulturhänsyn är en utbildning från Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) och ger kunskap och färdigheter för att utföra miljöhänsyn och vattenvård inom det svenska skogsbruket. Utbildningen innehåller både teori och praktiska delar ute i fält samt praktiska och teoretiska prov.

Skogstekniska är ackrediterad SYN utbildare och erbjuder hela kursutbud gällande Natur och Kulturhänsyn inom SYN.

Natur- och kulturmiljövård / Grönt kort i Skogen

Tidigare kallades utbildningen för Miljöhänsyn, Natur- och kulturmiljövård, samt har även omnämnts som Grönt kort i skogen. Nu heter utbildningen Natur- och kulturhänsyn, men andra varianter används i vissa fall i branschen fortfarande.

PEFC/FSC

För att klara PEFC/FSC-certifiering krävs kurser i Natur- och kulturhänsyn inom respektive yrkesområde. Repetitionskurs skall därefter genomföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet.

Utbildningsort

I våra lokaler (Hälsingland, Alfta) eller hos er

Kursdagar

Beroende på kurstyp
Läs mer

Pris

Kontakta oss för offert

Alla kurser

Miljöhänsyn

Grundutbildning – Avverkning

Teoretisk och praktisk genomgång av bl.a. målklasser, lagar och förordningar i det svenska skogsbruket, biotoper och naturvärden, vattenvård vid avverkning, biologisk mångfald. Avslutas med praktiskt test. Utbildningen skall genomföras av de som planerar, leder och praktiskt utför arbeten inom avverkning. Förkunskap: SYNs webbutbildningar miljöhänsyn grunder och miljöhänsyn i praktiken.

Förnyelse – Avverkning (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen skall genomföras av de som planerar, leder och praktiskt utför arbeten inom avverkning. Förkunskap: SYNs webbutbildningar miljöhänsyn grunder och miljöhänsyn i praktiken.

Markberedning (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen skall genomföras av markberedningsförare och personal med ansvar för markberedning. Förkunskap: SYNs webbutbildningar för Markberedning, Brand och körning i skogsmark.

Röjning/Förröjning (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen skall genomföras av de som utför eller leder röjning och förröjning. Förkunskap: SYNs webbutbildningar Röjning, Förröjning och Att vara anställd.

Miljöhänsyn

Plantering för plantbassar (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen är avsedd för arbetsledare i plantering. Förkunskap: SYNs webbutbildningar Plantering för plantbasar och att vara anställd.

Miljöhänsyn

Dikesrensning / Skyddsdikning (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen är avsedd för personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer och maskinförare som ska arbete med dikning i skogsmark. Förkunskap: SYNs webbutbildningar för Dikesrensning och körning i skogsmark.

Skogsbruksplanläggning Grund (2 dagar)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen är avsedd för entreprenörer, tjänstemän m.fl. som skall arbete med skogsbruksplanläggning. Förkunskap: Kompetens motsvarande skoglig högskoleutbildning. SYNkurs natur och kulturutbildning inkl. SYNs webbutbildningar Miljöhänsyn grunder, Miljöhänsyn i praktiken, Grundläggande Naturvärdesbedömning

Förnyelse Skogsbruksplanläggning (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Förnyelseutbildning Inriktas på nyheter kopplat till den teoretisk delen, generella nyheter i lagar, standarder, teknik etc. Framtagning av skogsbruksplan utgår. Kursdagen ska ha focus på kalibreringsövningar inom naturvärdesbedömning. Förkunskap: Kompetens motsvarande skoglig högskoleutbildning. SYNkurs natur och kulturutbildning inkl. SYNs webbutbildningar Miljöhänsyn grunder, Miljöhänsyn i praktiken, Grundläggande Naturvärdesbedömning

Grundläggande naturvärdesbedömning (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen är avsedd för all personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering slutavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplanering, skötselplaner för NS-områden etc). Förkunskap: Skoglig yrkeserfarenhet och kunskaper motsvarande kursen Natur- och kulturmiljövård.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad.

Kostnad

Natur & kulturhänsynAlla utbildningarOffert

Omfattning - Kursdagar

Natur & kulturhänsynGrundutbildning – Avverkning2 dagar
Natur & kulturhänsynFörnyelse – Avverkning1 dag
Natur & kulturhänsynMarkberedning1 dag
Natur & kulturhänsynRöjning/Förröjning1 dag
Natur & kulturhänsynPlantering för plantbasar1 dag
Natur & kulturhänsynDikesrensning/Skyddsdikning1-2 dagar
Natur & kulturhänsynSkogsbruksplanläggning Grund2 dagar
Natur & kulturhänsynSkogsbruksplanläggning Förnyelse1 dag
Natur & kulturhänsynNaturvärdesbedömning2 dagar

Valbara fortsättningsutbildningar

RECOMarkberedning2-3 dagar
RECOSkördare – Skotare2-3 dagar
Silvia 7Apteringsinstruktioner1 dag
Gallring2 dagar
Slutavverkning2 dagar
Ståndortsanpassning2 dagar
KalibreringDataklave1-2 dagar

Länkar

0271 12222 0271 12222
Telefontid: 07:30-17:00
Mån-Fre

Intresseanmälan

Namn / Företag

Epost

Telefonnummer

Antalet personer

Meddelande till oss:

En intresseanmälan är ej bindade. Vi kontaktar dig endast med mer information.

Kommande utbildningar

2018-08-29 – Miljöhänsyn – Förnyelse Avverkning ( 1 dag )

Repetitionsutbildning i Miljöhänsyn ( Natur och Kulturmiljövård ) den 29:e augusti. Ring eller skicka in en intresseanmälan på vår hemsida    Förkunskapskrav: Skötselskolans webbutbildning miljöhänsyn. Vi administrerar skötselskolan om du inte…

2018-06-29 Miljöhänsyn – Markberedning (1 dag) Alfta

Utbildning i Miljöhänsyn ( Natur och Kulturmiljövård markberedning) den 29:e Juni. Ring eller skicka in en intresseanmälan på vår hemsida    Förkunskapskrav: Skötselskolans MARKBEREDNING▸ Brand, Körning i skogsmark, Markberedning med hänsyn…

2018-05-15 Miljöhänsyn Grund ( 2 dagar ) Alfta

Grundutbildning i Miljöhänsyn ( Natur och Kulturmiljövård ) den 15:e - 16:e Maj. Ring eller skicka in en intresseanmälan på vår hemsida Förkunskapskrav: Webbutbildningen Miljöhänsyn avverkning