0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se
Esa Fackkunnig Utbildning
Esa-fackkunnig-utbildning
Esa-roj-utbildning
Esa Fackkunnig UtbildningEsa Roj Utbildning

ESA 14

ESA står för Elsäkerhetsanvisningarna och är utbildningar framtagen gemensamt av energibolagen i syfte till att förebygga olyckor och tillbud orsakade av arbete vid starkström. Utbildningen bidrar till en gemensam standard mellan nätägare, entreprenörer och installatörer så att de arbeten som utförs på de olika elanläggningarna ska underlättas.

Skogstekniska är certifierade av Svenskenergi för den nya standarden ESA 14 och erbjuder utbildningarna ESA Röj och ESA Fackkunnig.

Från och med 1 juni 2015 har flera stora energi- och nätägare bestämt att alla de som arbetar inom deras anläggningar ska ha läst kursen ESA 14.

Utbildningsort

Alfta, Hälsingland


Efter överenskommelse kan vi komma till er

Omfattning

1 dag

Pris

Offert

Kurser i ESA 14

ESA RÖJ

Kursen riktar sig till entreprenörer som anlitas för att bedriva röjning i ledningsgata och hur man förebygger skador som kan uppkomma.

ESA Fackkunnig

Riktar sig till personal som är el-fackkunnig, utbildning hur arbetet skall bedrivas säkert kring driftrum och elanläggningar.

ESA RÖJ 14

Kursmål

Kursen ger dig säkerhetsutbildning vid arbete med underhållsröjning och besiktning av ledningsgator för att förebygga elfara enligt (ESA-RÖJ:06).

Målgrupp

Kursen vänder sig till anläggningsinnehavare, entreprenörer och driftpersonal inom eldistribution för att säkerställa arbetsmetoderna enligt ESA 14 vid röjning av ledningsgator. Samt entreprenörer som arbetar med röjning och motor-manuella arbeten med röj- och motorsåg samt maskinentreprenörer som arbetar med skördare och skotare m.fl.

Kursinnehåll

 • ESA Organisation
 • Elfara
 • Elsäkerhetsverket 2006:1
 • Arbete ESA-RÖJ:06
 • Diskussioner

Kursen avslutas med skriftligt prov. Vid godkänt resultat tilldelas certifikat som styrker kunskapen att arbeta enligt ESA-RÖJ.

ESA Fackkunnig 14

Kursmål

Kursen ger dig kunskap hur elsäkerhetsarbetet på elanläggningar skall utföras. Syftet med ESA är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som skall arbeta i eller i närheten av alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar. Förståelse kring elrisker, tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och säkerhetsavstånd.

Målgrupp

Kursen riktar sig till el-fackkunnig personal med behov av att förstå hur ett elsäkerhetsarbete på elanläggningar ska hanteras, och ska arbeta där det finns en elektrisk fara. Det kan t.ex. vara linjearbetare, elektriker, arbetsledare eller planerare.

Kursinnehåll

 • Elfara
 • Olycksfall
 • Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006;1
 • Riskhantering – Arbetsuppgifter
 • Val och villkor för arbetsmetoder
 • Riskhantering – Planering/Utförande
 • ESA Grund
 • ESA Arbete

Kursen avslutas med skriftligt prov. Vid godkänt resultat tilldelas certifikat som styrker kunskapen att arbeta enligt ESAs standarder.

Övrig information

Vanliga frågor om ESA

Vilka förkunskaper krävs för ESA?

ESA Röj
– Ingen förkunskap krävs.

ESA Fackkunnig
– Ingen förkunskap krävs.

Länkar

0271 12222 0271 12222
Telefontid: 07:30-17:00
Mån-Fre

Intresseanmälan

Namn / Företag

Epost

Telefonnummer

Antalet personer

Meddelande till oss:

En intresseanmälan är ej bindade. Vi kontaktar dig endast med mer information.

Kommande utbildningar