0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se
ADR 1.3 / Bilaga S
ADR 1.3 / Bilaga S
ADR 1.3 / Bilaga S

ADR-utbildning

Farligt gods är ämnen eller föremål som kan skada personer, miljö eller egendom under transport på väg och i terräng. ADR-utbildningen utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i syfte för att förebygga skador och olyckor av farligt gods. ADR är en global utbildning som heter på svenska kallas ADR-S.

ADR 1.3 / Bilaga S

Skogstekniska erbjuder kurs i ADR 1.3 och Bilaga S (1 dags utbildning) och omfattar en allmän, funktionsspecifik och en säkerhetsutbildning. Vi har även möjlighet att erbjuda övriga ADR-utbildningar. Samtliga utbildningar utförs enligt MSB:s föreskrifter.

PEFC/FSC

För bli PEFC/FSC-certifierad krävs ADR 1.3 / Bilaga S som grundkrav.

Utbildningsort

Kurserna kan hållas lokalt på olika orter efter önskemål och överenskommelse.

Omfattning

Kurslängden bestäms beroende på upplägg och innehåll

Utbildningsplan

  • Ansvarsfördelning
  • Fordonsutrustning
  • Fordonsmärkning
  • Transporthandlingar
  • Förpackningar
  • Farligt gods mängder
  • Åtgärder vid olycka/spill
  • Samlastning
  • Lastsäkring
  • Diagnostiskt prov med godkänt resultat

Teoretiska delar

ADR 1.3 och Bilaga S är huvudsakligen föreläsningar inom respektive avsnitt och ämnesområde. Utbildningarna blandas pedagogiskt med diskussioner inom delområdena samt visning av filmer med mera. Diagnostiskt prov avslutar kursen  och som  är sammanfattning av ADR – Farligt Gods utbildningens krav på att erhålla godkänt resultat.

Utbildningsmaterial

Kurslitteratur ingår i kursen.

Dokumentation

Efter godkänt prov utfärdar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) intyg som gäller i fem år.

Kontakta oss för mer information om övriga ADR-utbildningar.

Kurslängder

ADR 1.3 / Bilaga S1 dag
ADR Grundkurs3 dag
ADR Tank2 dagar
ADR Klass 1 Explosivt1 dag
ADR Repetition grundkurs2 dag
ADR Repetition Klass 1 Explosivt1 dag
ADR Repetition Tank1 dag

Kostnadsuppgifter

ADR 1.3 / Bilaga S2300 exkl. moms (inkl. certifiering och registrering)
ADR GrundkursOffert
ADR TankOffert
ADR Klass 1 ExplosivtOffert
ADR Repetition grundkursOffert
ADR Repetition Klass 1 ExplosivtOffert
ADR Repetition TankOffert

Målgrupper

ADR 1.3 / Bilaga SMaskin-/skogsmaskinsförare som hanterar farligt gods
ADR GrundkursTransport farligt gods över värdeberäknad mängd
ADR TankADR för tank- och trailer bilar över 3 m3
ADR Klass 1 ExplosivtFörare som hanterar explosiva ämnen och föremål i klass 1
ADR Repetition grundkursRepetition och förnyelse kurs
ADR Repetition Klass 1 ExplosivtRepetition och förnyelse kurs
ADR Repetition TankRepetition och förnyelse kurs

Övrig information

Vanliga frågor om kursen

Vad står ADR för?

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

Länkar

0271 12222 0271 12222
Telefontid: 07:30-17:00
Mån-Fre

Intresseanmälan

Namn / Företag

Epost

Telefonnummer

Antalet personer

Meddelande till oss:

En intresseanmälan är ej bindade. Vi kontaktar dig endast med mer information.

Kommande utbildningar