0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se
Skotare och skördare
Markberedare
El och hydrualik
Mät och styrsystem
Gallringsteknik
GROT-anpassning
Vård av skärutrustning

Motormanuellt arbete

Motorsåg Klass A
Motorsåg Klass B
Motorsåg Klass C
Motorsåg Klass S
Motorsåg Klass D
Motorsåg Klass E
Motorsåg Klass F
Motorsåg Klass I
Motorsåg Klass V
Röjsåg Klass RA
Röjsåg Klass RB
Röjsåg Klass RT
Grundutbildning – Avverkning
Förnyelse – Avverkning
Markberedning
Röjning/Förröjning
Plantering för plantbassar
Dikesrensning / Skyddsdikning
Skogsbruksplanläggning Grund
Förnyelse Skogsbruksplanläggning
Grundläggande naturvärdesbedömning

Övrigt

ESA 14 Röj
ESA 14 Fackkunnig
Kommande utbildningar

2018-11-14 – Motorsåg Nivå C (3 dagar i Alfta)

2018-10-18 – Utbildning i ESA 15 Röj (1 dag) i Alfta
2018-10-09 – Motorsåg A-B (3 dagar) i Örsundsbro
2018-09-28 – ADR 1.3 (1/2 dag) i Alfta
2018-09-24 – Röjsågsutbildning RA – RB (3 dagar) i Alfta
2018-09-12 – Röjsågsutbildning Nivå RA – RB (3 dagar) i Alfta
2018-08-30 – Natur och kulturhänsyn – Grundutbildning – Avverkning (2 dagar) i Alfta
2018-08-29 – Natur och kulturhänsyn – Förnyelse – Avverkning (1 dag) i Alfta
2018-08-22 – Motorsåg A-B (3 dagar) i Alfta
2018-08-06 – Natur och kulturhänsyn – Grundutbildning – Avverkning (2 dagar) i Alfta
2018-08-03 – Heta Arbeten (1 dag) i Alfta
2018-06-29 – Natur och kulturhänsyn – Markberedning (1 dag) i Alfta
2018-06-28 – ESA 15 – Röj (1 Dag) i Alfta
2018-06-18 – Motorsåg A-B (3 dagar) i Alfta
2018-06-07 – Natur och kulturhänsyn – Grundutbildning – Avverkning (2 dagar) i Alfta
2018-06-05 – Natur och kulturhänsyn – Förnyelse – Avverkning (1 dag) i Alfta
2018-06-04 – Hjärt & lungräddning (1/2 dag) i Alfta
2018-05-22 – Röjsågsutbildning RA-RB (3 dagar) i Alfta