0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se
Skotare och skördare
Markberedare
El och hydrualik
Mät och styrsystem
Gallringsteknik
GROT-anpassning
Vård av skärutrustning

Motormanuellt arbete

Motorsåg Klass A
Motorsåg Klass B
Motorsåg Klass C
Motorsåg Klass S
Motorsåg Klass D
Motorsåg Klass E
Motorsåg Klass F
Motorsåg Klass I
Motorsåg Klass V
Röjsåg Klass RA
Röjsåg Klass RB
Röjsåg Klass RT
Grundutbildning – Avverkning
Förnyelse – Avverkning
Markberedning
Röjning/Förröjning
Plantering för plantbassar
Dikesrensning / Skyddsdikning
Skogsbruksplanläggning Grund
Förnyelse Skogsbruksplanläggning
Grundläggande naturvärdesbedömning

Övrigt

ESA 14 Röj
ESA 14 Fackkunnig
Kommande utbildningar

Datum          Kurs                                   Plats                             Kurslängd                                              

 

Anmälan kan göras på 0271-122 22 eller info@skogstekniska.se