0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

Vi på Skogstekniska vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, vi skulle till exempel aldrig sälja dina uppgifter till en tredje part.

Lagring av uppgifter

Vid kontakt med Alfta Skogstekniska Utbildning AB behöver vi spara vissa personuppgifter om dig. Dessa uppgifter behandlas, sorteras och lagras i syfte att administrera vårt kundförhållande och fullgörandet av vårt åtagande och ingångna avtal mot dig samt för att kunna ge dig bra service. Vissa personuppgifter behandlas på grund av krav i lag eller förordning eller om du har lämnat samtycke till behandlingen.

De personuppgifter vi behandlar lämnas av dig själv eller inhämtas från publika databaser. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut och registrera dina personuppgifter till olika statliga organisationer och nämnder när det finns stöd i lagen för det. Detta sker bland annat vid vissa slutförda utbildningar, då detta krävs för du ska få din certifieringar – eller exempelvis om vi behöver skicka in uppgifter till CSN i sammanband med våra yrkeshögskoleutbildningar.

Rättigheter att begära ut information

Du äger rätt att begära ut fullständig information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få dessa uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.