0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

Ny skotare till hösten

Till hösten kompletterar med maskinparken till våra studerande med en fabriks ny vi Eco Log 574 F skotare som lanserades den 28 :e februari.

maskin kommer levereras lagom till kursstart för våra elever som börjar till hösten 2020