0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

2018-08-25 Öppet hus på Skogstekniska

Vi kommer visa vår verksamhet.
• Köra skogsmaskinssimulator.
• Motorsågning.
• Tipsrunda
• Information om våra utbildningar.

Skogstekniskas historia har sina rötter från den välkända och ledande tillverkaren av skogsmaskiner, Östbergs Smidesfabrik AB (senare ÖSA), som blev det företag som tog fram nya tekniska lösningar och bidrog till mekaniseringen i skogsbruket nationellt och även internationellt. I år är det 100 år sedan smedjan grundades

I början av 1990 talet gjordes stora förändringar i FMG-gruppen. Man sålde ut olika enheter såsom delar av produktion, konstruktion, service och även utbildning. 1991 köpte Lasse Larsson, tidigare chef på ÖSA-skolan, utbildningsverksamheten och startade företaget Skogstekniska.

Skogstekniska har sedan utvecklats till att bli ett modernt utbildningscenter med utbildningar mot maskintillverkare, bl.a. John Deere, som är marknadsledande i världen, och vidare mot CGI, vilka utvecklar den datorstödda apteringen Silvi-A, m.fl.

Skogstekniska har även kundanpassade kurser mot skogsbruket, t.ex. PEFC-utbildningarna för att klara kraven på certifieringar, motorsågs- och röjsågsutbildningar enligt riktlinjerna för Säker skog-utbildningarna, samt eftergymnasiala utbildningar (KY) som har varit påbyggnadsutbildningar, idag YH – Yrkeshögskoleutbildning för skogsbrukstekniker.
Skogstekniska utbildar mellan 1000 – 2000 elever årligen och är en av skogsbrukets större utbildare.

Vi utvecklar löpande vår verksamhet, och utbildningarna anpassas efter kunderna, såväl beträffande speciella önskemål om kursinnehåll som om kursort.