0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

10 veckors Komvuxutbildning med inriktning Skogsskötsel och Motor- och röjmotorsåg

I samarbete med Ovanåkers kommun, kommer vi att starta en komvuxutbildning med inriktning Skogsskötsel och Motor- och röjmotorsåg.

  • kursstart; slutet av maj – 1:a juni
  • Antal platser : 16
  • Sista ansökningsdag 20 maj
  • Schema 2 dagar i veckan i 10 veckor

Ansökan och frågor görs till Agneta Nyegård (SYV) 070-2567376 

Utbildning syftar till att ge grundläggande kunskaper i skogsskötsel, det sker i form av både praktiska och teoretiska undervisningsformer. Vi jobbar praktiskt med röjsåg och motorsåg, du ges möjlighet att ta både röjsågs- och motorsågs körkort i klasserna A och B, samt ADR – 1.3 Bilaga S (transport av farligt gods)

Mot slutet av utbildningen ges möjlighet att ta Grönt Kort (SYN-kurser) i Natur- och kulturmiljövård samt Föryngringsavverkning.

Vår målsättning är att förlägga undervisningen ute i naturen så långt det är möjligt.

Efter avslutad utbildning har den studerande kompetens för att arbeta inom skogsvård med röjning, motorsåg och plantering.