0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

2018-08-30 – Miljöhänsyn grund avverkning – (2 dagar) Alfta Fulltecknad

Grund utbildning i Miljöhänsyn ( natur och kulturmiljövård grund ) den 30:e – 31:e  augusti. Ring eller skicka in en intresseanmälan via vår hemsida.

Förkunskapskrav: SYN’s webbutbildning AVVERKNING▸ Miljöhänsyn Grunder, Miljöhänsyn i Praktiken.