0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

2018-08-29 – Miljöhänsyn – Förnyelse Avverkning ( 1 dag )

Repetitionsutbildning i Miljöhänsyn ( Natur och Kulturmiljövård ) den 29:e augusti. Ring eller skicka in en intresseanmälan på vår hemsida 

 

Förkunskapskrav: Skötselskolans webbutbildning miljöhänsyn.

Vi administrerar skötselskolan om du inte gått dem via ditt bolag.