0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

2018-06-29 Miljöhänsyn – Markberedning (1 dag) Alfta

Utbildning i Miljöhänsyn ( Natur och Kulturmiljövård markberedning) den 29:e Juni. Ring eller skicka in en intresseanmälan på vår hemsida 

 

Förkunskapskrav: Skötselskolans MARKBEREDNING▸ Brand, Körning i skogsmark, Markberedning med hänsyn till rennäring

Vi administrerar skötselskolan om du inte gått dem via ditt bolag.