0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

2018-05-15 Miljöhänsyn Grund ( 2 dagar ) Alfta

Grundutbildning i Miljöhänsyn ( Natur och Kulturmiljövård ) den 15:e – 16:e Maj. Ring eller skicka in en intresseanmälan på vår hemsida

Förkunskapskrav: Webbutbildningen Miljöhänsyn avverkning