0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

2018-05-14 – Miljöhänsyn avverkning – Förnyelse ( 1 dag ) Alfta

Repetitionsutbildning i Miljöhänsyn ( Natur och Kulturmiljövård ) den 14:e Maj. Ring eller skicka in en intresseanmälan på vår hemsida

Förkunskapskrav: Webbutbildningen Miljöhänsyn avverkning

Utbildningen är endast till för de som kör med skotare & skördare