0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

2018-05-05 – Miljöhänsyn – Förnyelse Avverkning ( 1 dag ) Alfta,

Repetitionsutbildning i Miljöhänsyn ( Natur och Kulturmiljövård ) den 5:e Juni. Ring eller skicka in en intresseanmälan på vår hemsida

förkunskapskrav: Webbutbildningen Skötselskolan

 

utbildning är endast till för de som avverkar skog