0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

2018-06-05 – Miljöhänsyn – Förnyelse Avverkning ( 1 dag )

Repetitionsutbildning i Miljöhänsyn ( Natur och Kulturmiljövård ) den 5:e Juni. Ring eller skicka in en intresseanmälan på vår hemsida 

 

Förkunskapskrav: Skötselskolans webbutbildning miljöhänsyn.

Vi administrerar skötselskolan om du inte gått dem via ditt bolag.