0271 122220271 12222
info@skogstekniska.se

2018-06-07 Miljöhänsyn Avverkning ( Grund 2 dagar ) Alfta

Grund utbildning i Miljöhänsyn ( natur och kulturmiljövård grund ) den 7:e – 8:e  juni. Ring eller skicka in en intresseanmälan via vår hemsida.

Förkunskapskrav: SYN’s webbutbildning miljöhänsyn.